Oprogramowanie

Oferujemy autorski zestaw aplikacji komputerowych do ewidencji i zarządzania infrastrukturą techniczną dużych instytucji www.restate.com.pl

Sprzęt medyczny

Dostarczamy sprzęt medyczny i techniczny oraz testery funkcjonalne

Usługi

Wykonujemy naprawy i przeglądy serwisowe sprzętu medycznego, szkolenia z ich obsługi oraz przeprowadzamy inwentaryzację infrastruktury technicznej i medycznej