Firma TDZ od wielu lat wprowadza na rynek programy
wspomagające proces zarządzania szpitalem.

Nasze systemy z powodzeniem wspierają cały sektor nie tylko sektora medycznego ale również administracyjnego.

Systemy IT

Firma TDZ od lat wprowadza na rynek programy wspomagające pracę lekarzy oraz proces zarządzania szpitalem.

Oferujemy systemy informatyczne, aplikacje oraz usługi umożliwiające dogłębną analizę działań, kosztów oraz ewidencję zasobów.

EKZ – Elektroniczna Kart Znieczuleń

Program umożliwia ciągły zapis przebiegu znieczulenia
z uwzględnieniem podawanych leków, preparatów krwi oraz płynów infuzyjnych automatycznie odczytując wartości pomiarów i udostępniając je do dokumentacji pacjenta.

EKIT - Elektroniczna Karta Intensywnej Terapii

Zastosowanie oprogramowania EKIT Elektronicznej Karty Intensywnej
Terapii pozwala na oszczędność czasu, zgromadzenie wielu danych
w jednym zintegrowanym systemie oraz łatwe rozszerzenie zakresu
dokumentowanych parametrów. Automatyczny odczyt parametrów
z monitorów funkcji życiowych, respiratorów oraz innych urządzeń umożliwia
większe skupienie na obserwacji stanu pacjenta i ogranicza liczbę czynności
koniecznych do wykonania podczas dokumentowania procesu leczenia.

W naszej ofercie można również znaleźć:

Rejestr Zdarzeń Niepożądanych

program umożliwiający gromadzenie danych o zdarzeniach niepożądanych w podmiotach leczniczych.

ReState Bielizna Szpitalna

program umożliwiający optymalne zarządzanie bielizną szpitalną.

ReState Nieruchomości

program do zarządzania nieruchomościami, umożliwia gromadzenie danych wraz ze szczegółową ewidencją dokumentacji architektonicznej i dokumentów związanych z ewidencją infrastruktury nieruchomości

ReState Eksploatacja (Express)

program służy do eksploatacji nieruchomości, ich wyposażenia, aparatury medycznej oraz urządzeń technicznych w jednej lub kilku jednostkach organizacyjnych.

Inwentaryzacja struktury technicznej i medycznej

oferujemy usługę przeprowadzenia pełnej ewidencji nieruchomości czy elementów pomieszczeń.

TOP