Elektroniczna Karta Znieczuleń

 • Pozwala na zautomatyzowane tworzenie karty obserwacyjnej pacjenta z codziennym podsumowaniem bilansów i terapii.
 • Archiwizuje dane z urządzeń medycznych w trybie ciągłym z możliwością późniejszego podglądu dowolnego interwału czasowego.
 • Integruje dane nt parametrów życiowych z danymi nt stosowanych leków, płynów i procedur.
 • Dokumentacja pacjenta może być wysyłana w formacie HL7 do HIS lub repozytorium dokumentacji medycznej EDM.
 • Zaawansowana integracja z HIS pozwala maksymalnie uprościć pracę i ograniczyć ją do jednego systemu informatycznego.

Funkcjonalność EKZ:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu znieczulenia zgodnie z wymogami ustawowymi,
 • Rejestracja czynności i procedur anestezjologicznych,
 • Rejestracja podawanych leków, płynów i preparatów krwi wraz z dawkami,
 • Pełen zapis parametrów hemodynamicznych, gazowych oraz wentylacyjnych pacjenta
 • Prezentowanie danych na wykresach oraz w tabelach,
 • Zapis danych do HIS, EDM, pdf z możliwością druku,
 • Integracja aplikacji ze Szpitalnym Systemem Informatycznym i apteką.
 • Konfigurowalne raporty statystyczne,
 • Wykorzystanie gromadzonych parametrów do badań naukowych i analiz statystycznych,
 • Zintegrowany rejestr zdarzeń niepożądanych.

Elektroniczna Karta Znieczuleń

 • Pozwala na zautomatyzowane tworzenie karty obserwacyjnej pacjenta z codziennym podsumowaniem bilansów i terapii.
 • Archiwizuje dane z urządzeń medycznych w trybie ciągłym z możliwością późniejszego podglądu dowolnego interwału czasowego.
 • Integruje dane nt parametrów życiowych z danymi nt stosowanych leków, płynów i procedur.
 • Dokumentacja pacjenta może być wysyłana w formacie HL7 do HIS lub repozytorium dokumentacji medycznej EDM.
 • Zaawansowana integracja z HIS pozwala maksymalnie uprościć pracę i ograniczyć ją do jednego systemu informatycznego.
TOP