Elektroniczna Karta Intensywnej Terapii

  • Pozwala na zautomatyzowane tworzenie karty obserwacyjnej pacjenta z codziennym podsumowaniem bilansów i terapii.
  • Archiwizuje dane z urządzeń medycznych w trybie ciągłym z możliwością późniejszego podglądu dowolnego interwału czasowego.
  • Integruje dane nt parametrów życiowych z danymi nt stosowanych leków, płynów i procedur.
  • Dokumentacja pacjenta może być wysyłana w formacie HL7 do HIS lub repozytorium dokumentacji medycznej EDM.
  • Zaawansowana integracja z HIS pozwala maksymalnie uprościć pracę i ograniczyć ją do jednego systemu informatycznego.

Integruje urządzenia medyczne różnych producentów
w jednym systemie, co pozwala na wykorzystanie obecnej
infrastruktur bez dodatkowych zakupów.

Oprogramowanie umożliwia rejestrację między innymi:

  • SpO2, HR, inwazyjne ciśnienie krwi, nieinwazyjne ciśnienie krwi, RR, temperatura (kardiomonitor)
  • tryb wentylacji, Vte, Ppeak,, PEEP, f, %O2 (respirator)
  • Integruje dane nt parametrów życiowych z danymi nt stosowanych leków, płynów i procedur.
  • CO, SV, SVV (monitor rzutu serca)
  • rSO2, BL (oxymetria mózgowa)
TOP