Szanowni Państwo, przygotowaliśmy system informatyczny „Rejestr Zdarzeń Niepożądanych” (RZN), który gromadzi dane o zdarzeniach niepożądanych w podmiotach leczniczych.
System jest aplikacją dla pojedynczych jednostek, ale może także obejmować grupę szpitali tj. marszałkowskie, kliniczne, konsorcja jednostek medycznych.
Rozwiązanie służy do ewidencji zdarzeń niepożądanych, ale zawiera także moduł analityczno-statystyczny, który pozwala na wykonanie szeregu zestawień według rejestrowanych parametrów i prezentowanie ich w dowolnej formie graficznej.
Nasza propozycja doskonale wpisuje się w katalog e-usług typu A2C i A2B, A2A realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia w ramach doskonalenia oferty dla pacjentów.