Szanowni Państwo, przygotowaliśmy system informatyczny „Rejestr Zdarzeń Niepożądanych” (RZN), który służy systemowemu podejściu do bezpieczeństwa pacjentów i popularyzacji wiedzy płynącej z analiz zdarzeń niepożądanych.
System jest aplikacją dla pojedynczych jednostek, ale może także obejmować grupę szpitali tj. marszałkowskie, kliniczne, konsorcja jednostek medycznych.
Zaprojektowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Rady UE w zakresie Bezpieczeństwa Pacjentów i Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną oraz zapisami ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku praw Pacjenta w zakresie tworzenia rejestrów zdarzeń medycznych.
System umożliwia proces rejestracji oraz analizy zdarzeń w obszarach działalności klinicznej, opieki zdrowotnej, farmakoterapii, związane z przetaczaniem krwi i jej składników , sprzętu medycznego, wyposażenia i inne.
Rozwiązanie służy do ewidencji zdarzeń niepożądanych, ale zawiera także moduł analityczno- statystyczny, który pozwala na wykonanie szeregu zestawień według rejestrowanych parametrów i prezentowanie ich w dowolnej formie graficznej.
Nasza propozycja doskonale wpisuje się w katalog e-usług typu A2C i A2B, A2A realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia w ramach doskonalenia oferty dla pacjentów.