Codzienna eksploatacja budynków niesie ze sobą ogromna ilość zdarzeń istotnych dla użytkowników nieruchomości. Dotyczą one tak budynku jak i całego wyposażenia technicznego.

Administratorzy nieruchomości w zależności od profilu działalności właściciela, otrzymują codziennie informacje i zgłoszenia dotyczące awarii budynku, lokali (uszkodzonych zamków, okien, nieszczelnych kranów), albo wyposażenia technicznego (wind, komputerów) a w przypadku szpitali aparatury medycznej.

Dla nich właśnie przygotowaliśmy przyjazny system zgłoszeń usterek wraz z nowoczesnymi modułami analizy zdarzeń, które wspierają sprawną obsługę tych informacji.

Funkcje

Najważniejsze funkcje programu ReState – Eksploatacja (Express):

 • przyjmowanie informacji o usterkach od wszystkich użytkowników budynku;
 • kategoryzację tych informacji i kierowanie do właściwych służb technicznych (np.  informatycy, elektrycy, sekcja remontowa);
 • samodzielne tworzenie nazw grup technicznych (własnych służb i firm zewnętrznych);
 • monitorowanie wykonania zleceń naprawy;
 • automatycznie tworzy kalendarz prac dla wszystkich służb;
 • rozliczenie napraw wraz z ewidencją cen.

Program daje możliwości bieżącej analizy zdarzeń:

 • listy nieprzeczytanych zgłoszeń;
 • ulubione elementy – najczęściej obsługiwane zgłoszenia;
 • podsumowania wszystkich zgłoszeń wysłanych i odebranych wraz z podziałem na typ czynności serwisowych jakim zostały poddane. W ujęciu czasowym – miesięcznie, rocznie, od początku pracy w programie.

Nowoczesne wykresy doskonale obrazują ilość zdarzeń w monitorowanych obszarach obsługi technicznej nieruchomości i wyposażenia technicznego.

Wykorzystanie funkcjonalności programu umożliwia zebranie rzetelnej wiedzy na temat ilości i jakości przyjmowanych zgłoszeń i realizowanych napraw co w efekcie powoduje poprawę sprawności obsługi użytkowników, zmniejsza koszty związane z błędami w przekazywaniu informacji, powtórnych napraw. Moduły dedykowane do analizy zdarzeń mogą skłaniać zarządzających organizacjami do podjęcia kolejnych działań związanych z wprowadzeniem dodatkowych szkoleń w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń technicznych, medycznych co w efekcie prowadzi do kolejnych oszczędności i podniesienia poziomu wiedzy użytkowników.

Dla kogo jest przeznaczona aplikacja

System przeznaczony jest dla tych, którzy:

 • zarządzają nieruchomościami rozległymi pod względem terytorialnym i obsługiwanymi przez wiele odrębnych jednostek (własne działy techniczne i firmy zewnętrzne) np. Starostwa, Urzędy Marszałkowskie, Szpitale, instytucje budżetowe i przedsiębiorstwa o zasięgu ogólnopolskim,
 • prowadzą usługi obsługi technicznej budynków dla innych firm;
Program wspiera w realizację zadań działów technicznych, działów eksploatacji i umów w dużych jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Technologia i wymagania

Microsoft SilverlightAplikacja została sporządzona w nowoczesnej technologii Silverlight. Wymaganiem do funkcjonowania aplikacji jest instalacja witryny IIS na dowolnym systemie operacyjnym Windows zaczynając od Windows XP Professional oraz serwera baz danych MS SQL 2008 w wersji Express lub wersji wyższej. Aplikacja jest oparta na .NET Framework 4.0. Użytkownicy aplikacji korzystają z aplikacji za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, która pozwala na wyświetlanie zawartości Silverlight (IE8/9, Firefox, Chrome, i t.d.).

Gdzie można uzyskać więcej informacji o aplikacji

 1. Można zapoznać się z filmem prezentacyjnym;
 2. Można otrzymać dostęp do wersji demonstracyjnej;
 3. Można skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie;
 4. Można umówić się na osobiste spotkanie lub odwiedzić jedną z naszych prezentacji (więcej informacji w aktualnościach);