TNN 001

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem Naukowym Nieruchomości i otrzymaliśmy zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej naszego programu Restate, opisów wybranych artykułów i streszczeń publikacji naukowych Towarzystwa.

Zapraszamy zatem do lektury na stronę www.restate.com.pl

 

TNN zrzesza członków założycieli oraz członków zwyczajnych, wśród których znaczący procent stanowią profesorowie oraz doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, których działalność naukowa i zawodowa dotyczy nieruchomości.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz o metodach, technikach i zasadach wyceny zasobów majątkowych, popularyzacja osiągnięć nauki w tym zakresie, a także ich praktycznych zastosowań w działalności podmiotów gospodarczych.

Do głównych zadań Towarzystwa należy:

  • prezentowanie stanowiska i opinii w sprawach dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień gospodarowania zasobami majątkowymi,
  • inspirowanie i prowadzenie badań dotyczących metod wyceny i zasad gospodarowania nieruchomościami,
  • podnoszenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu gospodarowania zasobami majątkowymi.