W ofercie między innymi:

Zestaw serwisowy roczny aparatu do znieczulania ogólnego 10590 pn 36448
Pojemik na wapno sodowe pn 11054-03
Zestaw serwisowy roczny układu okrężnego Dameca pn 36456-01
Kopułka zastawki (Ins/Exp) pn 11051-72
Zestaw serwisowy roczny respiratora Dameca pn 36454-100
Zestaw serwisowy roczny aparatu do znieczulania ogólnego 10750 pn 36453