Mankiet dwuwężykowy Newborn size 9-16cm

pn RNH0005N

Mankiet dwuwężykowy Pediatric size 13-20cm

pn RNH0003I

Mankiet dwuwężykowy Range 33-47cm

pn RHN0008L

Mankiet jednowężkowy Newborn size 10-15cm

pn RNC0004E

Mankiet jednowężykowy Adult size 20-28cm

pn RNC0002X

Mankiet jednowężykowy Adult thigh 45-66cm

pn RNC0009N-N