Szanowni Państwo, przygotowaliśmy system informatyczny „Rejestr Zdarzeń Niepożądanych” (RZN), który służy systemowemu podejściu do bezpieczeństwa pacjentów i popularyzacji wiedzy płynącej z analiz zdarzeń niepożądanych.

Zaprojektowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Rady UE w zakresie Bezpieczeństwa Pacjentów i Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną oraz zapisami ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku praw Pacjenta w zakresie tworzenia rejestrów zdarzeń medycznych.

System umożliwia proces rejestracji oraz analizy zdarzeń w obszarach

  • opieki zdrowotnej,
  • działalności klinicznej
  • farmakoterapii związanej z przetaczaniem krwi i jej składników ,
  • sprzętu medycznego,
  • wyposażenia i inne.

Rozwiązanie z jednej strony służy do ewidencji zdarzeń niepożądanych ale zawiera także moduł analityczno- statystyczny, który pozwala na wykonanie szeregu zestawień według rejestrowanych parametrów i prezentowanie ich w dowolnej formie graficznej.

Nasza propozycja doskonale wpisuje się w katalog e-usług typu A2C i A2B, A2A realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia w ramach doskonalenia oferty dla pacjentów.