Reports ReState InwentZaletą przeprowadzenia inwentaryzacji jest dostarczenie informacji rzetelnej, pełnej a co najważniejsze w wyznaczonym czasie. Tylko wówczas ma prawdziwą wartość dla zainteresowanych i tylko na podstawie aktualnych danych , można podejmować racjonalne decyzje.

W zakresie infrastruktury technicznej proponujemy inwentaryzację:

  • Budowlaną,
  • Ewidencji dokumentacji nieruchomości,
  • Środków trwałych i wyposażenia technicznego i medycznego,
  • Pomieszczeń biurowych,
  • Obiegu dokumentacji.

Wynikiem naszej pracy jest pełna ewidencja nieruchomości wraz z rysunkami i dokumentacją fotograficzną ( elewacje , przekroje , rzuty pomieszczeń, dachów, powierzchnie , instalacje)

W trakcie inwentaryzacji budowlanej oferujemy opracowanie ewidencji wszystkich elementów pomieszczeń ( okna, drzwi, podłogi ) pod względem rodzaju materiału i bieżącej oceny technicznej.

W ramach inwentaryzacji dostarczamy arkusze spisowe i wykaz różnic inwentaryzacyjnych . Przeprowadzamy oznakowanie przedmiotów kodami kreskowymi lub tagami RFID.