W dniu 22.06.2021 mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w webinarium transmitowanym z Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Tematem prelekcji było: „Znieczulenie ogólne złożone z użyciem desfluranu. Trudne drogi oddechowe – sewofluran?” W czasie przeprowadzonej operacji użyta została Elektroniczna Karta Znieczulenia – wygenerowany przez program dokument elektroniczny zastąpił tradycyjną kartę znieczulenia. Za możliwość udziału dziękujemy Prof. dr hab. n. med. Waldemarowi Machale oraz firmie BAXTER.