Rodzina aplikacji do zarządzania infrastrukturą techniczną szpitali powiększa się . Milo nam poinformować, że oferujemy program analityczno- statystyczny przeznaczony do zbierania danych ze wszystkich obszarów działania szpitala .

Nowy program CASE
• jest systemem zarządczym umożliwiającym tworzenie opracowań statystycznych na potrzeby nadzoru merytorycznego.
• integruje systemy medyczne i administracyjne jednostek uczestniczących w grupie.
• posiada możliwość analizy wyniku ekonomicznego danej jednostki przy uwzględnieniu możliwości monitorowania wykonywania kontraktu z NFZ, nadwykonania, itp.

ReState Nieruchomości ReState Eksploatacja ReState Bielizna