Karta Obserwacji Danych Pacjenta

 • Pozwala na zbieranie i prezentację wybranych przez personel danych (dostosowanych np. do stanu pacjenta), ustawianie progów alarmowych oraz umożliwia prowadzenie rejestru podanych leków i dawek, oraz odnotowywanie przeprowadzonych procedur.
 • Gromadzi dane z monitoringu pacjenta w trybie ciągłym z możliwością późniejszego podglądu dowolnego interwału czasowego.
 • Archiwizuje dane medyczne do dalszej analizy.
 • Dokumentacja obserwacji pacjenta może być wysyłana w formacie HL7 do Szpitalnego Systemu Informatycznego lub repozytorium dokumentacji medycznej EDM.

Oprogramowanie umożliwia odczyt z kardiomonitora, aparatu do znieczulenia oraz respiratora m.in. następujących parametrów:

 • częstotliwość uderzeń serca
 • inwazyjne ciśnienie krwi
 • wartość SpO2
 • nieinwazyjne ciśnienie krwi
 • ośrodkowe ciśnienie żylne
 • częstość oddechu
 • temperatura (2 kanały pomiaru)
 • CO2, O2, N2O, AIR, AA
 • tryb wentylacji
 • częstotliwość oddechowa
 • objętość oddechowa
 • ciśnienie w drogach oddechowych.

Integruje urządzenia medyczne różnych producentów w jednym systemie, co pozwala na wykorzystanie obecnej infrastruktury urządzeń monitorujących bez dodatkowych zakupów. Obsługiwani producenci:

 • kardiomonitory: Philips, GE Datex-Ohmeda, Drager, Mindray, Welch Allyn, Comen, BTL, Spacelabs, Nihon Koden
 • respiratory: Nellcor Puritan Bennett / Covidien, Drager, Mindray, GE, Newport, Versamed
 • pompy infuzyjne: Medima, Bbraun, Codan Argus
 • ECMO: Maquet