Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM skorzystało z naszej propozycji i powierzyło nam wykonanie inwentaryzacji aparatury medycznej wraz z oznakowaniem kodami kreskowymi.
Kolejnym etapem prac było zaimportowanie tych danych do programu ReState Eksploatacja  i udostępnienie programu do pracy.

    Celem Zamawiającego było uzyskanie informacji o posiadanym sprzęcie, opracowanie harmonogramu przeglądów i możliwość ewidencji i analizy kosztów usług serwisowych.