Lp.

Doświadczenie w doradztwie Kierownika Projektu

 

1 Projekt „ Platforma e-usług MWOMP”
2 Projekt informatyczny „Platforma e-usług szpitala Inflancka”
3 Świadczenie usług Inżyniera Projektu w projekcie informatyzacji szpitala „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”
4 Świadczenie usług doradczych w zakresie kierowania i realizacji projektu „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim”
5 Świadczenie usług inżyniera projektu w projekcie pt” Wdrożenie usług e-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego” w SP ZOZ MSWIA Z W-MCO w Olsztynie
6 Świadczenie funkcji kierownika doradców w trakcie realizacji projektu „E-zdrowie – II etap w  Samodzielnym  Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu”
7 Usługi doradcze w ramach projektu „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
8 „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.