doradztwoWspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem oraz fachowym doradztwem w zakresie poszukiwania nowych możliwości rozwoju, tworzenia i rozwijania innowacyjnych produktów i usług, wspierania procesów inwestycyjnych oraz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w szczególności z funduszy unijnych.

Nasze unikatowe w tym obszarze doświadczenie zdobyliśmy realizując szereg projektów o wyjątkowym stopniu złożoności technologicznej i organizacyjnej, współpracując ze wszystkimi istotnymi graczami polskiego rynku IT dla medycyny.

Świadczymy usługi konsultingowe w służbie zdrowia już ponad 15 lat przez  szeroko pojęte doradztwo dla szpitali i jednostek ambulatoryjnych. Przeprowadziliśmy liczne audyty, programy naprawcze, przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego oraz asysty w zarządzaniu (usługę inżyniera kontraktu)

Mamy wysoką skuteczność w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych z funduszy unijnych, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych źródeł dotacji. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych jest przedsięwzięciem złożonym, wieloetapowym i czasochłonnym. My potrafimy z sukcesem opracować dokumentację aplikacyjną, wspieramy merytorycznie w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji projektu i prowadzimy projekty do końca, rozliczając otrzymane dotacji.

Nasze działania polegają na doradztwie strategicznym, finansowo-inwestycyjnym  oraz pomocy w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z funduszy unijnych.

Posiadamy liczne referencje potwierdzające nasz udział w wielu projektach. Wykaz doświadczenia w doradztwie Kierownika Projektu.